Huấn luyện viên
BALLI ANOOP
BALLI ANOOP
HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA
 • Cử nhân Khoa học Yoga tại Uttarakhand, Ấn Độ.
 • Chuyên gia về Yoga truyền thống, Patanjali, Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Power, Acro, Iyenger,...
 • Chuyên gia trị liệu, chuyên gia về Pranayama.
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Ấn Độ.
 • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Việt Nam.
AMAR RAJAK
AMAR RAJAK
HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA
 • Cử nhân khoa học Yoga Ấn Độ.
 • Nghiên cứu chuyên sâu và thực hành giảng dạy Yoga tại New Delhi.
 • Tốt nghiệp chương trình khoa học về Yoga tại YIC.
 • 5 năm kinh nghiệm đứng lớp tại Royal Yoga.
 • Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Việt Nam.
   
0902.743.656