Like Fitness Center đã tiên phong thành lập trung tâm Fitness theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại thành phố Cảng.
Lịch tập
0902.743.656